Using iPhone

About the latest iOS 13.1.3 update

I have been using ifone for 8 years. I currently have ifone 7. Since the last update of iOS 13.1.3 I cannot recognize my phone, the update is completely unsuccessful, the apps I use have changed and make it difficult to use. I am extremely disappointed with the latest update and insist that it be fixed. The iPhone is an expensive phone for the standard in Bulgaria, having trusted the company, I believe that the relationship should be mutual and not disappoint me. I am extremely unhappy with the latest update, so please fix it in the short term!The fact that the iPhone offers to be tuned in all languages ​​except Bulgarian (even Macedonian), I take as a disdain for the Bulgarians who bought it, and that must be overcome in the short term. Respectfully and in anticipation of urgent action – Dimitar- Bulgaria, Sofia, tel. , Email:

Използвам ifone от 8 години. В момента имам ifone 7. От последната актуализация на iOS 13.1.3 не мога да разпозная телефона си, актуализацията е напълно неуспешна, приложенията, които използвам, се промениха и затрудняват използването им. Изключително съм разочарован от последната актуализация и настоявам тя да бъде поправена. IPhone е скъп телефон за стандарта в България, след като съм се доверил на компанията, вярвам, че отношението трябва да бъде взаимно и да не ме разочарова. Изключително недоволен съм от последната актуализация, като ви моля да го поправите в краткосрочен план! Това, че айфон предлага да бъде настроен на всички езици, освен на български, (дори на македонски), възприемам като пренебрежително отношение към българите, които са си го закупили и което в кратък срок трябва да бъде преодоляно. С уважение и в очакване на срочни действия – Димитър – България, София, тел. , Имейл:

[Edited by Moderator]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Hi everyone, my cell is locked up and thus I can't chat with apple support because it first requires I provide the serial number which I cannot access. Help!!

Undershmidtther

activation lock

Andrey

Исчез пункт шумоподавления

Marina

Leave a Comment